Din Vandmåler

Vejledning:

Din vandmåler kan se ud på fire måder:

Vandmåler Kamstrup.jpg vandmaaler.jpg Tørløber.jpg Multical 21.jpg

I nogle lejeboliger kan vandmåleren
se ud som denne.
OBS. den ligner varmemåleren. Måleren kan fjernaflæses af vandværkets personale.

Klik på måleren og få en intruktion.

Måler af denne type er ved at blive udfaset. De er med et mekanisk tælleværk.
De kan enten være monteret inde i
huset eller i en målerbrønd.

 

Nogle få ser ud som denne.

 

 

Dette er den type måler, der er blevet skiftet til de fleste steder.
Måleren kan fjernaflæses af
værkets personale

Ved aflæsning af måleren er vandværket kun interesseret i hele m3, tallet efter kommaet (ofte røde tal) skal altså ikke skrives på.
Vandmåleren er meget præcis, og du kan ved at aflæse de røde visere se flere decimaler hvis du ønsker det.

Din måler viser det summerede vandforbrug. Denne visning virker ligesom Km tælleren i en bil. Den tæller altså den mængde vand (m3) som er løbet igennem måleren siden den blev sat op.