Aalestrup Vand

I 2012 blev der bygget et nyt vandværk, ved siden af det gamle værk, på vandværkets grund Vandværksvej 7. Da det nye værk var i drift blev det gamle værk fjernet, tilbage står dog det gamle vandtårn fra 1907. Se billederne fra byggeriet ved at vælge "Nyt Vandværk" i menuen her til venstre.

Drikkevand:

I Danmark fremstilles næsten alt drikkevand fra grundvand. Vi er begunstiget med rigeligt grundvand af god kvalitet. Selv i 1980'erne, hvor vi brugte mest, udnyttede vi kun lidt over halvdelen af de omkring 1,8 milliarder m3 grundvand, vi årligt kan anvende til drikkevand.

Vi kan hente råvand til vandforsyningen op fra grundvandet over stort set hele Danmark. Nogle steder giver naturen mere grundvand end andre steder. Det afhænger af, hvor meget nedbør der falder, og hvor meget der fordamper, opsuges af plantevæksten eller løber overfladisk ud i vandløb, søer og havet. I gennemsnit bliver kun omkring en femtedel af nedbøren til grundvand.

Ikke en selvfølge
Rent og godt drikkevand er ikke en selvfølge! Mange steder i verden er vand en luksus - og rent drikkevand en næsten umulig drøm. Vi har fantastisk godt drikkevand i Danmark - en ressource, vi kun kan fortsætte med at nyde, hvis vi beskytter den!