Økonomi

Hvad koster varmen?

 

AN-Energi har igennem alle årene leveret en stabil og meget billig varme.

Prisen for varmeåret 2018 er fortsat blandt landets laveste: 412,5 kr/MWh incl. moms.
Link: Prisstatestik varmeværker i danmark

For at se vores tarifblad med alle øvrige priser klik på menuen her til venstre.

 

Regnskabsåret skal ifølge lovgivningen omlægges til at følge kalenderåret.
Derfor bliver der i 2018 et regnskabsår som er: 1/4 - 31/12.
I 2019 og fremover bliver regnskabsåret altså: 1/1 - 31/12.

Varmen opkræves fra 2019 i 4 aconto rater med forfald:
1. rate primo: Februar
2. rate primo: April
3. rate primo: Juli
4. rate primo: Oktober

Varmeværket fjernaflæser måleren og opgør forbruget pr. 31. december,
eventuelt for meget eller for lidt indbetalt reguleres på første rate.